Meerjarenprogramma Geluidsanering

ProRail werkt binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) aan het stiller maken van het spoor. Dat doen we vooral door het plaatsen van geluidschermen of raildempers. Rijkswaterstaat werkt binnen het MJPG aan stillere snelwegen. Dit doen wij allebei in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).


Geluidonderzoek

De regels voor verkeersgeluid staan in de Wet milieubeheer. Zo is er een maximumgrens voor het aantal toegestane decibellen. Dit heet de ‘geluidnorm’. Een locatie waar deze norm wordt overschreden heet een ‘geluidknelpunt’. Er is dan geluidonderzoek nodig.

In Nederland zijn in het verleden veel geluidknelpunten opgelost door gemeenten, maar niet allemaal. Daarnaast blijft het verkeer groeien. ProRail en Rijkswaterstaat zijn sinds 2012 ervoor verantwoordelijk dat het geluid bij spoor en rijksweg onder de wettelijke normen blijft. Ook moeten wij de geluidknelpunten die er nog zijn, aanpakken (‘saneren’). Dat gebeurt op basis van geluidonderzoek. In het onderzoek wordt het geluid berekend voor de huidige en de toekomstige situatie.

Saneringsplannen

Na het geluidonderzoek maakt ProRail saneringsplannen. Hierin staat op welke plekken welke geluidsmaatregelen nodig zijn. En wanneer deze maatregelen worden ingevoerd. Omwonenden kunnen officieel op de voorgenomen vaststelling van deze plannen reageren. Na de formele inspraakprocedure en de goedkeuring van het ministerie van IenW begint ProRail met de uitvoering.

Die uitvoering gaat zoveel mogelijk gelijk op met al geplande projecten. We ‘bundelen’ de werkzaamheden om extra overlast te voorkomen. Ook werken we met Rijkswaterstaat samen waar dat kan. Binnen het MJPG komen de woningen met de hoogste geluidsbelasting – meer dan 75 decibel – als eerste aan de beurt.

Mogelijke maatregelen

Om het spoor stiller te maken, kan ProRail diverse geluidsmaatregelen nemen, zoals het plaatsen of ophogen van geluidschermen. Een andere optie is het plaatsen van raildempers. Raildempers zijn stalen blokken met kunststof, die met clips aan de zijkant van een spoorstaaf worden bevestigd. Raildempers verlagen het geluid van passerende treinen tot wel drie decibel.

Natuurlijk is een combinatie van maatregelen ook mogelijk. Neemt het geluid niet genoeg af door schermen en/of raildempers, dan passen we gevelisolatie toe.

MJPG Spoor in cijfers

  • 15.000 saneringsobjecten in 169 gemeenten;
  • Raildempers over zo’n 269 kilometer;
  • Geluidschermen over een lengte van zo’n 72 kilometer;
  • Gevelisolatie bij ongeveer 2.600 woningen langs het spoor.

Planning

  • 2023: afronding van laatste geluidonderzoeken;
  • 2021 t/m 2024: publicatie van saneringsplannen (door BSV);
  • 2022: start realisatie van eerste maatregelen;
  • 2025 – 2030: start realisatie van laatste maatregelen.

Het MJPG wordt uitgevoerd door ProRail en Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Zijn er saneringsplannen op mijn locatie?

Bekijk of het MJPG invloed heeft op uw locatie

U kunt bij veelgestelde vragen meer lezen over saneringsplannen. Mocht uw vraag hier niet bij staan, dan kunt u deze stellen via vraag stellen


Bekijk ook
Geluid langs het spoor


Download
Brochure Meerjarenprogramma Geluidsanering.pdf
Brochure Gevelisolatie woningen langs het spoor